Công ty Thủy điện Tuyên Quang vinh dự đón nhận cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng

Ngày 12/01/2021 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Với những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2020, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã vinh dự đón nhận cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Năm 2020 là một năm vận hành đầy biến động, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình thiên tai bão lũ diễn ra liên tiếp, thủy văn diễn biến bất thường, phức tạp và rất khó dự báo ... đã gây ra không ít khó khăn đối với đơn vị sản xuất điện như Thủy điện Tuyên Quang.

Nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành địa phương, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và vinh dự là một trong 15 đơn vị được đón nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Dương Thanh Tuyên - Giám đốc Công ty (đứng thứ 3 từ phải qua) đón nhận cờ thi đua

Tính đến cuối năm 2020, sản lượng điện sản xuất mà Nhà máy đã đạt được là 1.609 triệu kWh (vượt trên 47% sản lượng được giao).

Cùng  với việc vừa đảm bảo phát điện vừa đáp ứng tốt nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã nỗ lực duy trì và đẩy mạnh các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần cùng với EVN tháo gỡ các khó khăn và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: tích cực tuyên truyền vận động CBCNV nghiêm túc thực hiện theo các khuyến cáo của ngành y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19, triển khai ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tạo dựng các phong trào thi đua về công nghệ,  với thành quả bước đầu đạt được là: thay đổi tư duy, thay đổi cách làm hiện nay của đội ngũ CBCNV, xây dựng được nhiều ý tưởng công nghệ mới (05 ý tưởng cải cách hành chính được duyệt), được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013....

Bước sang năm 2021 với những chỉ tiêu và nhiệm vụ nặng nề hơn nhưng Công ty Thủy điện Tuyên Quang tự tin, quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy nguồn sức mạnh nội lực, trí tuệ tập thể cùng với ngọn lửa nhiệt huyết - sáng tạo của CBCNV để tiếp tục tạo nên các thành quả nổi bật trong thời gian tới.


  • Phạm Phương Thùy - Phòng HCLĐ


Thư viện Video