Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019

Sáng ngày 09/4/2019 Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức cuộc họp sơ kết công tác quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Đồng chí Dương Thanh Tuyên, Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp; tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc và đầy đủ các đồng chí trưởng đơn vị trong Công ty.

Hình ảnh tại buổi họp

Tại cuộc họp, phòng Kế hoạch Vật tư đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II.

Theo đó, trong quý I/2019 sản lượng điện sản xuất đạt 253,7 triệu kWh bằng 22,2% kế hoạch năm và bằng 89% cùng kỳ năm 2018, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao. Công ty đã lập kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị cho mùa mưa bão năm 2019; các công tác khác như sửa chữa lớn, ĐTXD-ĐTPT đã được triển khai theo chương trình, kế hoạch.

Cuộc họp đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 với các nội dung trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão năm 2019, đảm bảo công tác phát điện tổ máy theo huy động, nâng cao hiệu quả phát điện, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được giao; Trình duyệt phân bổ chi phí và triển khai thực hiện; Kiện toàn cơ cấu tổ chức, cán bộ, chức năng nhiệm vụ các đơn vị sau khi EVN phê duyệt mô hình tổ chức, định biên lao động; Xây dựng và ban hành quy trình chi tiết triển khai phối hợp trong công tác sửa chữa giữa Công ty và EVNPSC; Thực hiện khảo sát, lập và trình duyệt phương án kỹ thuật SCL năm 2020 đảm bảo thời gian quy định; Thực hiện sửa chữa các danh mục theo lịch đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Thanh Tuyên – Giám đốc Công ty đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của quý I/2019, đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ cần tiếp tục chủ động trong các mặt công tác, bám sát nội dung và tiến độ các công việc trong kế hoạch công tác năm, tập trung, sắp xếp nguồn lực hợp lý để thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ hiệu quả được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.


  • Phòng KHVT


Thư viện Video