Công ty Thủy điện Tuyên Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019 có thể nói là năm nguồn phát khó khăn đối với EVN do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Điều đó đòi hỏi các đơn vị trong toàn EVN, đặc biệt là các đơn vị phát điện phải nỗ lực và quyết tâm cao để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện chính trị xã hội quan trọng.

Với mục tiêu đó, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã phấn đấu vượt qua những thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,cụ thể là:

   + Sản lượng điện: 1.476,6 triệu kWh vượt 29,5% kế hoạch Tập đoàn giao và vượt 11% sản lượng thiết kế của Nhà máy.

   + Các chỉ tiêu: Điện tự dùng: 0,8/0,9%; Hệ số khả dụng: 93.709/93,01%; Tỷ lệ dừng máy sự cố: 0,033/0,49%; Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng: 6.258/6.5

   + Công tác ĐTXD: Hoàn thành đưa công trình Nhà nghỉ chờ ca vào khai thác sử dụng

   + Công tác PCTT&CNCH, công tác ATVSLĐ, PCCN và bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm.

   + Đóng góp ngân sách Nhà nước: 294,5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Công ty đã vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019"

Giám đốc Công ty (đứng thứ ba từ phải qua) - ông Dương Thanh Tuyên đón nhận cờ thi đua

 Năm 2020, Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV cam kết tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được góp phần cùng EVN phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trên khắp cả nước.

 


  • Phạm Văn Chuẩn - phòng HCLĐ


Thư viện Video