CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY

Chức năng lớn của Công trình:

- Tạo dung tích 1,0 tỷ m3 để tham gia phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội.

- Tạo nguồn phát điện cung cấp cho lưới điện quốc gia với công suất lắp đặt 342 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1.295 triệu kWh.

- Tạo nguồn bổ sung lưu lượng mùa kiệt cho đồng bằng sông Hồng.

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng, tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Tuyên Quang; Quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, đại tu, cải tạo, nâng cấp các thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất và công trình thủy công, kiến trúc của nhà máy điện, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, gia công cơ khí.

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện mới khi được EVN giao.

Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

- Dịch vụ tự động hóa và điều khiển, quản lý hệ viễn thông dùng riêng

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, tự động, cơ khí và công trình thủy công, quan trắc các nhà máy thủy điện.

- Dịch vụ thử nghiệm, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông- công nghệ thông tin các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế,  tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, công trình đường dây và trạm biến áp.

- Đào tạo nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa của nhà máy thủy điện.

- Xây dựng nhà máy điện, thiết bị đường dây và trạm biến áp.

- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện.

- Dịch vụ hướng dẫn tham quan công trình thủy điện.

- Dịch vụ cho thuê nhà, công trình xây dựng.

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác do Tập đoàn giao

   

 


  • 24/03/2017 11:19