Tăng cường kiểm tra ATVSLĐ-PCCC đảm bảo an toàn sản xuất tại Công ty thuỷ điện Tuyên Quang trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, đặc biệt trong dịp Lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngày 21/01 và 23/01/2019 đoàn kiểm tra liên phòng Công ty thuỷ điện Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCC tại khu vực Trung tâm điều hành sản xuất, Nhà máy, Trạm phân phối, kho vật tư…

Đoàn kiểm tra khu vực nước kỹ thuật cao trình 48.9

Kiểm tra phương tiện PCCC cao trình 54.3

 

Đo kiểm chiếu sáng tại các vị trí Nhà máy

Ngoài việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy trình, quy định, điều kiện lao động của người lao động, công tác kiểm tra và tự kiểm tra còn có tác dụng vận động giáo dục cho CNCBV nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động, khắc phục các thói quen, nếp suy nghĩ thiếu trật tự, thiếu vệ sinh, làm cho công tác ATVSLĐ-PCCC thực sự là một công tác của quần chúng lao động và vì người lao động trong Công ty thuỷ điện Tuyên Quang.

 


  • Tạ Hữu Thành - Phòng KTAT