Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang hoàn thành công tác đổ ải vụ mùa Đông Xuân 2018-2019

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Văn bản số 6676/EVN-KTSX ngày 18/12/2018 về việc đảm bảo nước và điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2018-2019, Công điện số 03/CĐ-TCTL-QLCT hồi 10 giờ ngày 14/2/2019 của Tổng cục thủy lợi về lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang phối hợp với Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và Nhà máy Thủy điện Thác Bà thực hiện xả nước từ các hồ thủy điện để lấy nước tập trung thành 03 đợt tổng cộng 16 ngày, cụ thể: Đợt 1: Từ 0h ngày 21/01 đến 24h ngày 24/01/2019 (04 ngày); Đợt 2: Từ 0h ngày 31/01/2019 đến 24h ngày 03/02/2019 (04 ngày); Đợt 3: Từ 0h ngày 15/02 đến 24h ngày 22/02/2019 (08 ngày).

Xác định nhiệm vụ xả nước đổ ải hàng năm là nhiệm vụ xã hội quan trọng của Công ty, nên trước thời gian phục vụ đổ ải Công ty đã tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị để đảm bảo vận hành an toàn tin cậy hiệu quả. Nhờ đó trong suốt thời gian xả nước toàn bộ hệ thống thiết bị của nhà máy vận hành ổn định, đảm bảo theo huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Công tác xả nước phục vụ đổ ải vụ mùa Đông Xuân 2018-2019 của nhà máy diễn ra khá thuận lợi, cụ thể: Trong 02 đợt xả tăng cường ( đợt 1 và đợt xả 3) lưu lượng nước về hồ Tuyên Quang được bổ sung thêm từ lượng mưa trên lưu vực có được do ảnh hưởng khối không khí lạnh tăng cường và sự kết hợp của rãnh thấp với hoạt động của hội tụ gió trên cao. Để đảm bảo tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện Lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã quyết định điều chỉnh lịch lấy nước đợt 3. Trên cơ sở lịch điều chỉnh, trong đợt xả tăng cường này thì Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang bắt đầu xả nước tối đa qua 03 tổ máy từ ngày 12/2 đến hết 24h ngày 15/2. Từ ngày 16/2 đến hết đợt xả 3 duy trì xả nước qua 1-2 tổ máy để phối hợp với Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Nhà máy Thủy điện Thác Bà đảm bảo duy trì mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây đạt mức +2,5m. Kết quả mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang qua 03 đợt xả tăng cường vẫn được duy trì ở mức cao hơn so với năm 2018 là +6,63m.

Tổng thời gian xả nước đổ ải vụ Đông xuân 2018 - 2019: 20,4 ngày; Tổng lượng nước xả phục vụ đổ ải: 862,2 triệu m3 (năm 2018 Wxả=1266,2 triệu m3);  Sản lượng điện tương ứng: 90,902 triệu kWh. Qua 03 đợt xả tổng dung tích còn trữ lại trong hồ vẫn ở mức khá cao, nhờ đó Nhà máy có thể sẵn sàng đảm bảo phục vụ công tác phát điện cho mùa khô năm 2019.


  • Nguyễn Thị Diệu Hương - Phòng KTAT