EVN kiểm tra việc triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 và công tác an toàn tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác an toàn, chương trình thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 14/5/2020, Đại diện Ban An toàn ông Đại Ngọc Giang – Phó Trưởng Ban An toàn - Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì việc kiểm tra tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang, tham gia cùng đoàn kiểm tra có mặt của đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương, Cục An toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức và Nhân sự – Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, về phía Công ty Thủy điện Tuyên Quang với sự có mặt của ông Dương Thanh Tuyên – Giám đốc Công ty, ông Vũ Văn Tinh – Phó Giám đốc Công ty, trưởng phòng KTAT và các thành viên liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Tinh – Phó Giám đốc Công ty báo cáo Đoàn kiểm tra về việc thực hiện triển khai các hoạt động, phong trào đã và đang thực hiện Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 và công tác quản lý an toàn tại cơ sở.

Ông Vũ Văn Tinh – PGĐ KTSX báo cáo Đoàn kiểm tra

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ về công tác an toàn trong đó gồm các công tác: Quản lý trang thiết bị phương tiện an toàn; An toàn hồ đập, phòng chống thiên tai, phương án ứng phó; Chất lượng của phương tiện an toàn; Huấn luyện an toàn; Kiểm tra sức khỏe...

Kết quả Đoàn kiểm tra đánh giá Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời yêu cầu Công ty tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về an toàn lao động, đảm bảo dây truyền sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tập đoàn giao năm 2020.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:


  • Tạ Hữu Thành - phòng KTAT


Thư viện Video