Công ty thủy điện Tuyên Quang tổ chức Hội nghị người lao động 2019

Ngày 22/3/2019 dưới sự chủ trì của Giám đốc và đại diện Ban chấp hành Công đoàn Công ty thủy điện Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019, với mục tiêu kiểm điểm đánh giá tổng kết công tác của các đơn vị trong năm 2018 đồng thời đề ra phương hướng kế hoạch công tác năm 2019, đánh giá công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty theo Nghị quyết số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chỉnh phủ quy định thực hiện khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Báo cáo tại Hội nghị đồng chí Dương Thanh Tuyên Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả SXKD của tập thể CBCNV Công ty trong năm 2018 đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 2019. Năm 2018 Công ty được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng cờ thi đua, UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen về  hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

 

Hội nghị NLĐ Công ty thủy điện Tuyên Quang năm 2019 được tổ chức Hội nghị toàn thể với sự tham gia của 97/130 CBCNV

Đồng chí Phạm Văn Thành Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt cho BCH Công đoàn đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của CNVCLĐ trong Công ty năm 2018, đồng thời thảo luận các biện pháp giải quyết các kiến nghị của người lao động tại hội nghị người lao động các đơn vị năm 2019

Thảo luận tại Hội nghị nhiều ý kiến đóng góp của người lao động đã được Ban lãnh đạo Công ty tiếp thu và đề xuất biện pháp giải quyết thấu tình đạt lý trên tinh thần xây dựng và cầu thị với mục tiêu đưa Công ty thủy điện Tuyên Quang phát triển hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Hội nghị đã biểu dương tôn vinh và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm 2018, Đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị và đoàn thể trong Công ty năm 2019.

Tại Hội nghị Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể trước sự chứng kiến của 97/130 CBCNV tham dự hội nghị; Ban chấp hành Công đoàn đã chủ trì bầu các thành viên đại diện cho người lao động tham gia đối thoại định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động năm 2019, bầu Ban Thanh tra nhan dân nhiệm kỳ 2019-2021;

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết bản Thỏa ước lao động tập thể

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị người lao động Công ty thủy điện Tuyên Quang đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, toàn thể 100% CNVCLĐ tham dự đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị với các mục tiêu và quyết sách của Công ty quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

 

Ban Lãnh đạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt chụp ảnh lưu niệm sau khi ký kết Giao ước thi đua năm 2019


  • Hoàng Văn Hương - Văn phòng


Thư viện Video