Ban chỉ đạo phòng chống dịch Công ty thủy điện Tuyên Quang xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Với mục tiêu: Tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo văn bản được phát hành của Bộ y tế; Không để CBCNV trong Công ty bị dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Công ty thủy điện Tuyên Quang xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó Ban chỉ đạo đã đưa ra rất nhiều các biện pháp và cách xử lý các tình huống giả định khi có trường hợp bị lây nhiễm covid-19  và yêu cầu:

- Các đơn vị tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản phòng, chống dịch của EVN, tỉnh Tuyên Quang và của Công ty đến toàn thể CBCNV.

- Báo cáo kịp thời khi thấy có dấu hiệu hoặc triệu chứng nhiễm bệnh. ....

Nôi dung kế hoạch 379/KH-TĐTQ ngày 27/3/2020 tại đây


  • Công ty TĐTQ


Thư viện Video