Công ty Thủy điện Tuyên Quang – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo tuyển dụng lao động năm 2020 (đợt 2), cụ thể như sau:
Tài sản đấu giá: vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang Giá khởi điểm: 780.000.000đ Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: từ 12/6/2020 đến 16h00' ngày 25/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản


Tài sản đấu giá: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang


Giá khởi điểm: 1.090.800.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi triệu tám trăm nghìn đồng), bước giá: 5.000.000 đồng/bước.


Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức đấu giá vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang


Tài sản đấu giá: - Lô số 1: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang (Giá khởi điểm: 1.385.854.000đ) - Lô số 2: Vật tư thu hồi sau sửa chữa (Giá khởi điểm: 56.207.000đ) - Thời gian, địa điểm bán- tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/02/2020 đến ngày...


Thư viện Video

Số lượt truy cập 648.397

Đang trực tuyến 5