Công ty Cổ phần Đầu tư và Đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam thông báo bán đấu giá


Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc (TCty Điện lực miền Bắc) thông báo mời thầu:


Ngày 21/10/2010, Tổng Công ty Điện lực Tp.Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tiến hành đăng tải thông báo mời thầu gói thầu thí điểm đấu thầu qua mạng đầu tiên lên Hệ thống http:\\ muasamcong.mpi.gov.vn


Thư viện Video

Số lượt truy cập 648.503

Đang trực tuyến 12