Để thực hiện tốt công tác PCCC trong Công ty Thủy điện Tuyên Quang và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm đồng thời kiểm tra tính sẵn sàng về công tác PCCC cho mỗi thành viên trong Đội PCCC chuyên ngành, ngày 25/12/2015 đội PCCC chuyên ngành đã phối hợp với Phòng kỹ thuật an toàn – Công ty Thủy...


Thư viện Video

Số lượt truy cập 648.508

Đang trực tuyến 14