Để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra trong quá trình sử dụng điện, đặc biệt là sự cố lưới điện và tai nạn điện trong mùa mưa bão, ngập úng, cũng như giúp người dân nắm được những biện pháp cơ bản trong phòng chống tai nạn điện, Tổng công ty Điện lực Hà Nội khuyến cáo:


Tổ chức huấn luyện để giúp CBCNV hiểu thêm mục đích, ý nghĩa công tác ATLĐ, VSLĐ ....


Để thực hiện tốt công tác PCCC trong Công ty Thủy điện Tuyên Quang và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm đồng thời kiểm tra tính sẵn sàng về công tác PCCC cho mỗi thành viên trong Đội PCCC chuyên ngành, ngày 25/12/2015 đội PCCC chuyên ngành đã phối hợp với Phòng kỹ thuật an toàn – Công ty Thủy...


Ngày 24 tháng 8 năm 2015 đồng chí Đinh Văn Nhật Phó trưởng phòng lao động việc làm – Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Tuyên Quang đã bồi huấn cho CBCNV Công ty thủy điện Tuyên Quang những kiến thức về Công tác an toàn – vệ sinh lao động


Thư viện Video

Số lượt truy cập 535.667

Đang trực tuyến 20