Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi sau sửa chữa Giá khởi điểm: 56.207.000 VNĐ Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: 01/10/2019-12/10/2019 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)


Tài sản đấu giá: * Lô số 1: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt của dự án Thủy điện Tuyên Quang Giá khởi điểm: 1.714.088.000đ * Lô số 2: Vật tư thu hồi sau sửa chữa Giá khởi điểm: 61.800.000 Thời điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: 30/8/2019 - 16/9/2019 (Chi tiết theo file...
Công ty thủy điện Tuyên Quang thông báo lịch thi tuyển năm 2017 vòng 1 (lần 2), cụ thể như sau: 1. Thời gian thi: 14h00’ ngày thứ năm 07/12/2017 2. Địa điểm thi: Công ty thủy điện Tuyên Quang – Số 403 đường Trường Chinh, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 3. Hình thức thi: Thi viết 4. Nội...


Công ty thủy điện Tuyên Quang tuyển dụng: 02 kỹ sư điện


Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi sau sửa chữa. Giá khởi điểm: 56.207.000 đồng Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 12/10/2019 tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, Tuyên Quang. (Thông tin chi tiết - theo...


Đấu giá là vật tư thu hồi sau sửa chữa, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang ứ đọng, hư hỏng, mất kém phẩm chất Giá khởi điểm: 363.500.000 đồng Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 11/10/2017 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm giao...
Thư viện Video

Số lượt truy cập 387.847

Đang trực tuyến 12