Tài sản đấu giá: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang


Công ty Thủy điện Tuyên Quang – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo tuyển dụng lao động năm 2020, cụ thể như sau: * Số lượng cần tuyển: - Chuyên viên/kỹ thuật viên Công nghệ thông tin, viễn thông, tự động: 02 lao động. - Kỹ sư Công trình thủy công:...


Giá khởi điểm: 1.090.800.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi triệu tám trăm nghìn đồng), bước giá: 5.000.000 đồng/bước.


Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức đấu giá vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang


Tài sản đấu giá: - Lô số 1: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điện Tuyên Quang (Giá khởi điểm: 1.385.854.000đ) - Lô số 2: Vật tư thu hồi sau sửa chữa (Giá khởi điểm: 56.207.000đ) - Thời gian, địa điểm bán- tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/02/2020 đến ngày...


Tài sản đấu giá: * Lô số 1: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt của dự án Thủy điện Tuyên Quang Giá khởi điểm: 1.542.680đ * Lô số 2: Vật tư thu hồi sau sửa chữa Giá khởi điểm: 56.207.000 Thời điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: 31/01/2020 - 12/02/2020 (Chi tiết theo file đính...


Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi sau sửa chữa Giá khởi điểm: 56.207.000 VNĐ Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: 01/10/2019-12/10/2019 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Công ty thủy điện Tuyên Quang thông báo lịch thi tuyển năm 2017 vòng 1 (lần 2), cụ thể như sau: 1. Thời gian thi: 14h00’ ngày thứ năm 07/12/2017 2. Địa điểm thi: Công ty thủy điện Tuyên Quang – Số 403 đường Trường Chinh, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 3. Hình thức thi: Thi viết 4. Nội...


Thư viện Video

Số lượt truy cập 439.468

Đang trực tuyến 6