#
banner3
banner4
banner2

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Ngày: 11/04/2017

Công suất MAX (MW): 3000
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 300
   Tháng 4: 300
   Quý II: 300
   Năm 2017: 300 / 20000

Về chúng tôi

Hồ chứa của thuỷ điện Tuyên Quang nằm trong địa phận 3 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Kạn. Tổng diện tích mặt nước trên hồ thuỷ điện hơn 8.000 ha, dung tích 2 tỉ m3 nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư với tổng vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng. Thuỷ...